Proste Rozwiązania

Niskie Koszty

Wysoka wydajność

NOWOŚĆ!
Mobilne Rozwiązania Oczyszczania Wody

Proponujemy rozwiązania dla wielu branż. Mają szerokie zastosowanie, np. przy budowie dróg i tuneli, przy głębokich wykopach, odwiertach, górnictwie czy w branży kamieniarskiej. Nasze oczyszczalnie możemy umieścić w trudno dostępnych miejscach i dowolnie modyfikować ich położenie na potrzeby postępujących prac. Zajmujemy się recyrkulacją i oczyszczaniem wody z zawiesiny, z metali ciężkich, regulacją pH itp.

NOWOŚĆ!
Rejestracja Danych Do Wymogów Środowiskowych

Jesteśmy w stanie przedstawiać i zapisywać dane dla wymogów środowiskowych związanych z poziomem zawiesiny w ciągach wodnych przed i po zastosowaniu naszych rozwiązań. Ciągły dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym.

NOWOŚĆ!
Generator Raportów
 

Generator pozwala tworzyć raporty z wartości wybranych parametrów w systemie dziennym, tygodniowym i miesięcznym. Raporty są gotowe do druku.

Branża Budowlana

Rozwiązania oczyszczania wody dla branży budowlanej.

Odwierty

Rozwiązania oczyszczania wody dla wykopów pod studnie i pompy ciepła

Branża Kamieniarska

Rozwiązania oczyszczania wody dla zakładów przetwórstwa kamienia i kamieniołomów

Należymy do:

Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC)

 

Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej

 

Rekomendacje

Firmy z rynku norweskiego, które korzystają z naszych rozwiązań